Foto: Marlène Meyer-Dunker
Foto: Marlène Meyer-Dunker

Jung plus X

Vermittlung & Mitmachen

 

 

Knut Winkmann, Leitung
Tel. 0451/7088-209
E-Mail k.winkmann@theaterluebeck.de

Katrin Ötting, Theaterpädagogin
Tel. 0451/7088-115
E-Mail k.oetting@theaterluebeck.de

Friederike Uhrlandt, Konzertpädagogin
Tel. 01522/5907436
E-Mail konzertpaedagogik@theaterluebeck.de

Frieda Stahmer, Projekt »Kultur für alle«
Tel. 0451/7088-115
E-Mail kultur-fuer-alle@theaterluebeck.de

Freyja Schwind, FSJ Kultur
Tel. 0451/7088-115
E-Mail fsj-kultur@theaterluebeck.de

 

Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Tel. 0451/7088-115
E-Mail jungplusx@theaterluebeck.de