Carmina - Per Håkan Precht (Testo), Johan Hyunbong Choi (Tancredi), Andrea Stadel (Clorinda), Andreas Wolf (Musikalische Leitung), Musiker und Musikerinnen des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck

Foto: Jochen Quast
Carmina
Per Håkan Precht (Testo), Johan Hyunbong Choi (Tancredi), Andrea Stadel (Clorinda), Andreas Wolf (Musikalische Leitung), Musiker und Musikerinnen des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck

Foto: Jochen Quast